top of page

Leer omgaan met spannings- en pijnklachten door emoties te reguleren

ReAttach

De ReAttachtherapeut stelt geen diagnose maar kijkt naar de problemen waar de client tegenaan loopt, hoe dat zijn of haar functioneren beïnvloedt of belemmert en wat er nodig is om dat te verbeteren.

De therapeut activeert een verwerkingsproces in het brein van indrukken en gevoelens die nog geen plek hebben gekregen. Tijdens de interventie zit de client rustig in een stoel met de ogen gesloten.

De therapeut geeft denkopdrachten terwijl erop de handen van de client getapt wordt. Dit tappen stimuleert de zintuiglijke prikkelverwerking waardoor belemmeringen of overtuigingen die in het brein vastliggen weggehaald kunnen worden en er nieuwe ervaringen of leerdoelen vastgelegd worden. De client geeft geen antwoord op de vragen. Alles speelt zich in het hoofd van de client af, daardoor voelt deze interventie veilig. Door het tappen op de handen komt er oxytocine vrij, dit is een hormoon waardoor de zintuigelijke prikkelverwerking wordt gestimuleerd. Dit hormoon zorgt er ook voor dat men zicht rustig en ontspannen voelt.

 

ReAttach is een biopsychosociale, transdiagnostische methode ontwikkeld door Paula Weerkamp-Bartholomeus.

 

ReAttach: chronische pijn en chronische vermoeidheid

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bestaan uit een complex samenspel van factoren met verschillende oorzaken en symptomen die elkaar overlappen. Wat is dan de oorzaak van je klachten? Daarvoor moet men niet alleen naar de lichamelijke klachten kijken maar ook naar wat men in het leven heeft meegemaakt en hoe men daar mee omgaat.

We voelen pas pijn als ons brein ervan overtuigd is dat er gevaar is. Als die bedreiging wordt opgeheven, vormt deze geen blokkade meer. Vergelijk het met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis): de dreiging is al lang voorbij, maar hij zit nog wel in het hoofd. ReAttach kan de pijn niet weghalen maar men kan wel leren er op een andere manier mee om te gaan.

Wat is het doel van ReAttach?

Positieve en negatieve ervaringen die je gedurende je leven opdoet maken je tot wie je bent en hoe je denkt. Negatieve denkpatronen, beperkende overtuigingen, een negatief zelfbeeld, of een traumatische ervaring kunnen je onzeker maken en je herstel belemmeren.

Misschien heb je moeite om indrukken en ervaringen goed te verwerken of om je emoties goed te reguleren. Dit kan bij pijn- stress gerelateerde klachten je herstel belemmeren.

Sociale contacten kunnen hierdoor  onder druk komen te staan. ReAttach helpt om emoties beter te reguleren, indrukken beter te verwerken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en groei te activeren. Het verbetert ook het aangaan en onderhouden van sociale relaties. ReAttach richt zich op het leren omgaan met je klachten op een manier die bij jou past. Het helpt om jezelf te accepteren zoals je bent.

bottom of page